Kopienu aktivitātes Latvijā un Eiropā

Vietējo kopienu organizācijas ir liels spēks - gan savā apkaimē, gan valstī, gan visā Eiropā. Par to liecina arī nule Atvērtās sabiedrības fondu (OSF) izdotā publikācija, kurā atspoguļoti 2012. gadā mazo kopienu organizāciju veiktie darbi  OSF iniciatīvas "Eiropas kopienas iedzīvotāju labklājībai" ietvaros. IAC tajā darbojās kā nacionālais partneris, kas palīdzēja mazajām organizācijām sastapt citai citu un sadarboties arī ar citiem. Par to, ko un kā darījušas 12 Latvijas organizācijas, lasiet sākot no 50. lpp.

Publicēja: (03/06/2013)

Jaunākais video