Kursi pedagogiem par vērtībizglītību

Aicinām pieteikties vispārizglītojošo  un profesionālās izglītības iestāžu pedagogus profesionālās kompetences pilnveides programmā  “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” (36h), kas notiks 2017. gada 23., 30. novembrī un 1., 5. decembrī no plkst. 10.00-17.00 Izglītības attīstības centra telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8. Pieteikšanās pa tālruni 67503730. 

 

 “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā (36 h)

vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem

(programma tik īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma Nr. IZM 2017/10  ietvaros)

 Izglītības  attīstības centrs (IAC) Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma ietvaros 2017. gadā  īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu  “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā”.

 Programmas mērķi:

  • Paaugstināt vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci vērtībizglītības integrēšanā mācību un audzināšanas darbā.
  • Sniegt atbalstu klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un skolu administrācijai vērtībizglītības integrēšanā klases audzināšanas darbā, mācību procesā un skolvadībā, lai veidotu izglītojamiem vērtībās balstītas 21.gadsimta kompetences.

 Programmas saturs:

  • Vērtībizglītības būtība un iespējas mūsdienīgas mācību pieejas īstenošanai.
  • Vērtībizglītības iespējas sociālās un pilsoniskās kompetences veidošanai.
  • Vērtībizglītība un kritiskās domāšanas metodiskā pieeja mācību un audzināšanas procesā.
  • Vērtībās balstīta dažādības vadība izglītības iestādē. Identitātes, dažādības, sadarbības un tolerances jautājumi vērtībizglītības kontekstā.
  • Vērtībizglītība kā caurviju elements metodiskajā darbā. Pedagogu sadarbības modeļi starppriekšmetu saikņu veidošanai un metodiskā darba īstenošanai.

Rīgas grupas norises laiks: 2017. gada 23., 30. novembris un 1.,  5. decembris no 10.00 – 17.15

Norises vieta un adrese: Dzirnavu iela 34 a-8, Rīga (IAC  birojs)

Interesentus aicinām pieteikties, zvanot pa tālruni 67503730. 

Vietu skaits ierobežots.

 

 

Publicēja: IAC (13/10/2017)

Jaunākais video