Latvijas sabiedrība un attīstības sadarbība

2013.gada 10.maijā notika projekta sestais - noslēdzošais NVO kapacitātes celšanas seminārs. Šo dienu par mūsdienu Latvijas sabiedrības motivāciju un attieksmi iesaistīties attīstības sadarbības procesos stāstīja Ivars Ījabs. Attīstības sadarbība šoreiz tiek skatīta kā sabiedrības vērtību atspoguļojums, skaidrojot materiālistisko (darbs, patēriņš, drošība utt.) un postmateriālistisko vērtību (pašizpausme, autonomija, pilsoniskā līdzdalība, globālās problēmas (vide, nabadzība, cilvēktiesības)) savstarpējo saistību,

respektīvi, postmateriālistisko vērtību lomas pieaugšanu līdz ar sabiedrības modernizācijas un labklājības pakāpi, kā arī sabiedrības vērtību un valsts iekārtas - demokrātijas savstarpējo saistību ilgstošākā laika posmā.Un tomēr Latvijai, kas ir salīdzinoši jauna demokrātija un ne tik labklājīga valsts, salīdzinot ar Eiropas valstīm, sabiedrība nav absolūti noraidoša pret pasaules problēmām un pilsonisko līdzdalību. Seminārā I.Ījābs no dažādiem aspektiem komentē aptaujas un pētījumus, kas saistīti ar attīstības sadarbības jautājumu izpēti Latvijas sabiedriskajā domā pēdējo gadu laikā.   Svarīgākais, lai vērtības izpaustos rīcībā! Foto

Publicēja: Linda Ugaine (13/05/2013)

Jaunākais video