Notikusi IAC konference ''Globālā izglītība: aktualitāte, resursi, iespējas''

2015. gada 5. un 6. martā, Rīgā, IAC aicināja izglītības jomas ekspertus un pedagogus, piedalīties konferencē „Globālā izglītība: aktualitāte, resursi, iespējas”. Konference notika IAC vadītā starptautiskā projekta „Globālā dimensijas sociālo zinātņu mācību priekšmetos” ietvaros. Konferencē tika prezentētas projektā izstrādātās attīstības/globālās izglītības programmas un mācību materiāli: „Attīstības/ globālās izglītības materiālu PORTFOLIO” un „Development Education Programs and Study Materials GUIDE”.

Konferences ievadā par globālo zināšanu aktualitāti sabiedrībā klātesošos dalībniekus uzrunāja Rīgas Stradiņa universitātes lektors, Studiju programmas "Politika un politiskā komunikācija" vadītājs, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Mārtiņš Daugulis.

Viedokli par jaunajiem GI resursiem un iespējām tos izmantot sniedza: LR IZM VISC Vispārējās izglītības satura nodrošināšanas mācību satura speciāliste Sandra Falka, IZM VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta, LU studiju programmas „Skolotājs” direktore Sandra Kalniņa.

Konferences dalībniekiem bija iespēja praktiski iepazīties ar GI ietekmes mērīšanas metodiku, ar kuru iepazīstināja Ādams Rensons (Adam Ranson) no Apvienotās Karalistes Līdsas Attīstības izglītības centra, savukārt ar AI/GI labo praksi mazākumtautību skolās Igaunijā iepazīstināja Johanna Helina (Johanna Helin) no Igaunijas partnerorganizācijas Mondo.

Ar projekta ‘’Globālā dimensijas sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’ pieredzi dalījās Tukuma 2. vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā, Evita Korna, savukārt par sasniegtajiem rezultātiem un ar izstrādātajiem GI materiāliem un programmām iepazīstinās Ingūna Irbīte un Daina Zelmene no Izglītības attīstības centra.

Konferences otrajā dienā notika partneru un ekspertu tikšanās, kurā tika izvērtēti projekta sasniegumi un plānoti turpmākie procesi.

 

Raksts par konferences norisi laikrakstā ''Izglītība un Kultūra'' (12.03.2015): 1. daļa un 2. daļa

Konferences darba kārtība: skatīt

Preses relīze: skatīt

Konferences prezentācijas latviešu un angļu valodā:

Ingūna Irbīte (IAC, Latvija): par globālās izglītības iespējām un saturu Prezentācija

Adam Ranson (LEEDS DEC, Apvienotā Karaliste): Globālās izglītības ietekmes mērīšana Prezentācija

Evita Korna (Tukuma 2. vsk. direktora vietniece audzināšanas darbā): Tukuma 2. vidusskolas pieredze projektā''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' Prezentācija

Johanna Helin (Mondo, Igaunija): par globālo izglītību Igaunijas skolās ar krievu mācību valodu Prezentācija

Publicēja: (13/03/2015)

Jaunākais video