Projekta “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” uzsākšanas seminārs

Šī gada 26. martā Izglītības attīstības centrs (IAC)  Dzirnavu ielā 34a - 8, Rīgā organizē projekta uzsākšanas semināru, kurā iepazīstinās ar projektā plānoto, sadarbības iespējām un diskutēs par daudzkultūru izglītības aktualitāti un vajadzībām Latvijas izglītībā.

IAC projektu īsteno sadarbībā ar partneriem Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF) http://www.iniciativa.lv/ un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centru The National Centre for Multicultural Education (NAFO) http://nafo.hioa.no/om-nafo/about-nafo/ .

Projekta mērķis ir sekmēt vienotas, demokrātiskas labklājības sabiedrības veidošanu Latvijā, balstoties uz starpkultūru dialogu, daudzveidīgu sabiedrības grupu integrāciju, izglītojošām aktivitātēm un aktīvu piedalīšanos sabiedrības dzīvē.

Projekta īstenošanas laikā no 2015. gada marta līdz 2016. gada aprīlim plānots izveidot starpkultūru izglītības programmu un metodiskos materiālus sadarbībā ar NAFO, izmantojot viņu pieredzi darbā ar minoritāšu un imigrantu iekļaušanu izglītības sistēmā. Balstoties uz partneru pieredzi, projektā tiks izvērtētas Latvijas sabiedrības jaunpienācēju (imigrantu) izglītības vajadzības gan skolā, gan saskarsmē ar vietējo sabiedrību. Starpkultūru izglītības programma tiks aprobēta  15 Latvijas skolās un vietējās  kopienās.  Būtisks projekta darbības virziens būs skolu un vietējās sabiedrības sadarbība iekļaujošas kopienas veidošanā.

Projekts „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (Nr.2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059) tiek īstenots  EEZ finanšu instrumenta  programmas „NVO fonda” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas”  ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projektā plānotais  kopējais finansējums ir 111 110,09 EUR.

 

Par „Izglītības attīstības centru”

Izglītības attīstības centrs (IAC) ir biedru organizācija, kuras mērķis ir sniegt ieguldījumu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstībā, sekmējot cilvēku un organizāciju sadarbību, profesionālo kapacitāti un pilsonisko līdzdalību mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Informācija internetā

-          Izglītības attīstības centrs: http://www.iac.edu.lv .

-          Projekts „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”: http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/dazadiba-kopienas-resurss/.

 

Tālākai saziņai

Iveta Vērse, projekta vadītāja, IAC direktore

Tālr.: 67503730, epasts: iveta.verse@latnet.lv

Publicēja: (23/03/2015)

Jaunākais video