Sirsnīgi sveicieni septembrī

Izglītības attīstības centra (IAC) komanda sveic skolotājus, skolēnus, vecākus un visus mūsu partnerus izglītībā ar jaunā mācību gada sākumu! Paldies par uzticību un kopā paveiktajiem darbiem! Šajā mācību gadā novēlam Jums radošas idejas, atsaucīgus domubiedrus, personīgo un profesionālo mērķu piepildījumu! Ceļamaizei - profesores Žanetas Ozoliņas teiktais IAC globālās izglītības forumā šī gada jūnijā: „Ar zināšanām mūsdienās problēmu nav, tās ir viegli pieejamas. Daudz vairāk ir vajadzīgas prasmes – prasmes mācīties, analizēt milzīgo informācijas apjomu, ar ko saskaramies ik dienu. Visvairāk jācenšas jauniešiem mācīt atšķirt labo no sliktā, jo hibrīdpasaulē, kur visa ir daudz, viss ir izplūdis un neskaidrs, ir jābūt skaidriem principiem, kā nošķirt labo no ļaunā. Mūsdienu pasaulē svarīga ir prasme pielāgoties, būt solidāriem, cienīt atšķirīgo, bet vienlaikus arī spēja būt pašiem. Visam pāri ir prasme būt cilvēkam!” Arī šogad IAC piedāvā projektus skolām un profesionālās pilnveides pasākumus pedagogiem. Īpaši aktīvi strādājam ar globālās izglītības un daudzkultūru jautājumiem, kritiskās domāšanas prasmju veidošanu un pilsonisko izglītību. Priecāsimies sadarboties! Skatīt aktuālo programmu piedāvājumu.  

Publicēja: (28/08/2015)

Jaunākais video