Starpkultūru izglītības programmas “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” apguves seminārs Siguldā

Šobrīd IAC īsteno projektu “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”. Laikā no aprīļa līdz septembrim projekta eksperti ir izveidojuši strapkultūru izglītības programmu, kurā ietverti jautājumi, kā vadīt daudzveidību skolās un vietējās kopienās. No 24. – 26. septembrim, Siguldā notiek programmas apguves seminārs. Tajā piedalās 15 Latvijas skolu un vietējo kopienu pārstāvju komandas. Programmas apguves seminārā ar skolu komandām strādā IAC, Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centra (The National Centre for Multicultural Education) eksperti un citi pieaicinātie jomas speciālisti. Vairāk informācijas par projektu var iegūt projekta mājas lapā.

Publicēja: (23/09/2015)

Jaunākais video