Stratēģija NVO kapacitātei un ietekmei AS un AI jomā

IMG1640

2013.gada jūnijā projekta "NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā" galvenais pasākums bija Stratēģijas izstrādes seminārs NVO kapacitātes un ietekmes stiprināšanai AS un AI jomā, kas 19.un 20.jūnijā norisinājās Ādažu viesnīcā "Port Hotel".

Līdzīgi kā uzsākot projekta sešu kapacitātes semināru ciklu,  uz semināru tika pulcināti visu projektā iesaistīo NVO pārstāvji, lai izvērtētu un apkopotu ieguvumus, rezultātus un kopīgiem spēkiem veidotu NVO stratēģijas AS un AI jomā koncepciju un darbotos pie Ceļveža plānošanas. Ļoti aktīvā darbībā, ideju un argumentu "biezoknī" un diskusijās grupa spēja vienoties par stratēģijas un ceļveža satura plānojumu, atbildību sadalīšanas un praktiski lietojamu dokumentu radīšanu. Šī divu dienu procesa nozīmīgs blakusefekts - sajutām, iepazinām līdzīgi un pretēji domājošos, individuālos spēkus un vienotību darbībai sabiedrības labā. 

Publicēja: Linda Ugaine (21/06/2013)

Jaunākais video