Sveiciens Skolotāju dienā!

Skolotājs... Cik gan atbildīga profesija. Jūsu darbs nebeidzas tikai pie formulu, definīciju, faktu pasniegšanas. Jūs rosināt zinātkāri iepazīt pasauli ap sevi un savu vietu pasaulē. Mēs zinām, ka jums ir nozīmīga loma pārmaiņu procesos. Lai jums netrūkst gandarījuma par savu priekšmetu un profesiju, un prieka par saviem skolēniem!

Izglītības attīstības centra komanda

Publicēja: (03/10/2014)

Jaunākais video