Misija

Izglītības attīstības centrs ir nevalstiska organizacija, kas veic mērķtiecīgu darbību, lai veicinātu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstību, sekmētu pilsonisko līdzdalību un profesionālo konkurētspēju mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Izglītības attīstības centrs (IAC) piedāvā plaša spektra izglītojošus pasākumus dažādām mērķauditorijām. IAC elastīgi reaģē uz jaunākām tendencēm un sociālo pasūtījumu izglītības politikas un personāla attīstības politikas jomās.

IAC izveidots 2004.gadā, lai sniegtu teorētisku un praktisku ieguldījumu izglītības satura un metožu pilnveidošanai un dažādošanai, kvalitātes veicināšanai visās izglītības pakāpēs.

IAC komanda

  • Iveta Vērse, IAC biedre, direktore
  • Irēna Freimane, IAC biedre
  • Aija Rusiņa, IAC biedre, grāmatvede
  • Līga Puniņa, biroja vadītāja
  • Aija Tūna, IAC biedre, projektu vadītāja
  • Daina Zelmene, IAC biedre
  • Ingūna Irbīte, IAC biedre
  • Sandra Kalniņa, IAC biedre, projektu vadītāja
  • Aija Kalve, IAC biedre
  • Linda Kluša, projektu vadītāja
Jaunākais video