Piedāvājums

Ko mēs piedāvājam

Satura jomas - globālā/ attīstības izglītība, pilsoniskā izglītība un sabiedrības integrācija, starpkultūru un bilingvālā izglītība, kritiskā domāšana, saskarsme un psiholoģija

Mērķgrupas - pedagogi, skolu administrācija, vecāki, pašvaldības, jauniešu organzācijas, NVO, cilvēki, kuri nesen ieradušies uz dzīvi Latvijā, kā arī citi interesenti

Darba formas

  • profesionālās pilnveides programmu izstrāde un ieviešana iestādēm un organizācijām
  • mācību programmas, projekti, atbalsta pasākumi dažādām grupām
  • ekspertu konsultācijas un semināri
  • darba grupu un konferenču organizēšana un vadīšana
  • mācību līdzekļu veidošana

IAC resursu centrā ir bagātīga pedagoģiskās literatūras kolekcija, ar kuru var iepazīties un izmantot, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku. Pieejamo grāmatu sarakstu iespējams apskatīt arī internetā.

Darba telpas nelieliem semināriem, grupu darbam vai diskusijām. Piedāvājam arī prezentāciju tehniku un nodrošinām kafijas pauzes.

Jaunākais video