• 22/02/2017

  Aicinām  Rīgas pedagogus pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  programmā par vērtībizglītības, starpkultūru komunikācijas, identitātes un piederības jautājumiem. Projekta ietvaros pedagogi apgūs 24h pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana multikulturālās skolu kopienās” par vērtībizglītības, starpkultūru komunikācijas, identitātes un piederības jautājumiem. Programmas saturs un metodiskie materiāli būs īpaši noderīgi klašu audzinātājiem saliedētu kolektīvu veidošanā.

  Lasīt visu >>

 • 07/11/2016

  Uzsākot šo mācību gadu, ar IZM finansiālu atbalstu,  IAC izglītotājiem Latvijā piedāvāja tālākizglītības kursus  "Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei un integrācijas sekmēšanai" jeb iespēju ielūkoties izglītības aktualitātēs caur kritiskās domāšanas prizmu. No augusta līdz decembrim vairāk kā 430 izglītotāji no Jelgavas, Līvāniem, Ventspils, Valmieras, Aizputes, Dobeles, Smiltenes, Gulbenes, Rīgas un Pierīgas skolām četru dienu laikā apguva IAC izveidoto kursu programmu, kur ar kritiskās domāšanas metodikas stratēģijām, tika piedāvāti globālās izglītības, mediju pratības, pilsoniskās līdzdalības, sadarbības, kompetenču pieejas jautājumi.

  Lasīt visu >>

 • 25/10/2016

  Izglītības attīstības centrs aicina pieteikties uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu “Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei un integrācijas sekmēšanai”, kas notiks 7., 15., 23. un 28.  novembrī. Programma tiek īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma (Nr. IZM 2016/18/B) ietvaros un tās apjoms 36h (četras dienas). Dalībnieki saņems apliecības par profesionālās pilnveides kursa apguvi. Nodarbības notiks IAC biroja telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8,  no plkst. 10.00 līdz 17.15. Pieteikšanās pa tālruni 67503730, vietu skaits ierobežots.

  Lasīt visu >>

 • 19/10/2016

  Mācību gads ir sācies, un katram no mums ir laiks apdomāt, kā papildināt savas profesionālās kompetences. IAC arī šogad piedāvā tālākizglītības programmas dažādās jomās: iepriekšējos gadus esam īpaši daudz darbojušies globālās/attīstības izglītības programmu izveidē, kas piedāvā plašu tēmu klāstu par to, kā globālā pasaule skar katru no mums un kā mūsu katra rīcība ietekmē globālās kopsakarības - piedāvājam tēmas par medijpratību, migrācijas procesiem, sociālo taisnīgumu, dažādību un starpkultūru saskarsmi, cilvēktiesībām u.c.

  Lasīt visu >>

 • 01/09/2015

  2015./2016. gadā IAC piedāvā apgūt pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, kam piešķirts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums. Skatīt aktuālo programmu piedāvājumu.

  Lasīt visu >>

 • 03/06/2014

  2014.gadā IAC piedāvā apgūt pedagogu profesionālās pilnveides programmas, kam piešķirts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums. Programmu piedāvājums

  Lasīt visu >>

 • 24/10/2012

  Aicinām pedagogus ar priekšzināšanām un pieredzi kritiskās domāšanas (KD) metodiskās  pieejas izmantošanā paaugstināt savas profesionālās prasmes un apgūt jaunu 24 stundu tālākizglītības programmu „Kritiskās domāšanas prasmju attīstoša mācību procesa vadīšana”, kas notiks 9.,10. un 23. novembrī no plkst. 10.00 - 17.00 Rīgā, Izglītības attīstības centra telpās. Pieteikšanās pa tālruni 67503730.

  Lasīt visu >>

 • 28/09/2012

  Sākot ar 2012.gada oktobri Izglītības attīstības centrs piedāvā jaunu tālākizglītības profesionālās pilnveides kursu 24 stundu programmu "Metodiskais darbs izglītības iestādē pārmaiņu apstākļos" izglītības iestāžu direktoru vietniekiem un metodisko apvienību vadītājiem, kas ir izstrādāta un tiks īstenota IZM VISC ESF projekta "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros, tāpēc  aicinām interesentus pieteikties mājas lapā  http://talakizglitiba.visc.gov.lv. Šobrīd piedāvājam pieteikties uz grupu Rīgā 3., 4. un 16.janvārī un Rēzeknē 8.,15. un 22.martā taču pēc Jūsu iniciatīvas varam oprganizēt grupas (25-30 dalībnieki) arī citās Latvijas pilsētās. Vairāk informācijas pa tālruni 67503730 (Linda Ugaine).

  Lasīt visu >>

 • 30/08/2012

  Noslēgušās  Rīgas domes   Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas finansēto  kursu  Rīgas skolu izglītotājiem  "Saskarsme, daudzveidība un tolerance" pirmās dienas. Nākamās nodarbības   1.grupai notiks 20.septembrī (no plkst. 15. līdz 20.) un 21.septembrī (no plkst.10. līdz 16)  un 2.grupai 10. un 11.oktobrī (abas dienas no plkst. 15.30 līdz 20). Izglītības attīstības centra telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8. Vairāk informācijas pa tālruni 67503730.

  Lasīt visu >>

 • 02/08/2012

  23.,24.augustā un 27.,28.augustā īstenojam Rīgas domes   Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas finansētus  kursus  Rīgas skolu izglītotājiem  "Saskarsme, daudzveidība un tolerance". Tie notiks  notiks no plkst.10 -16 Izglītības attīstības centra telpās (Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8). Vairāk informācijas pa tālruni 67503730. 

  Lasīt visu >>

1 2

Jaunākais video