• 03/01/2012

    Izglītības attīstības centrs visiem interesentiem piedāvā iepazīt attīstības/globālās izglītības tēmas, kas mūsdienu pasaulē un izglītībā ir kļuvušas ļoti aktuālas. To izziņai IAC piedāvā divas tālākizglītībās  programmas izglītotājiem, vadlīnijas un metodisko materiālu šo tēmu izpratnei un iedzīvināšanai, kā arī  divu gadu laikā īstenotā projekta “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” resursus mājas lapā www.skolaskasateliti.lv.

    Lasīt visu >>

1 2

Jaunākais video