Paldies par pozitīvo IAC kursu novērtējumu

Uzsākot šo mācību gadu, ar IZM finansiālu atbalstu,  IAC izglītotājiem Latvijā piedāvāja tālākizglītības kursus  "Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei un integrācijas sekmēšanai" jeb iespēju ielūkoties izglītības aktualitātēs caur kritiskās domāšanas prizmu. No augusta līdz decembrim vairāk kā 430 izglītotāji no Jelgavas, Līvāniem, Ventspils, Valmieras, Aizputes, Dobeles, Smiltenes, Gulbenes, Rīgas un Pierīgas skolām četru dienu laikā apguva IAC izveidoto kursu programmu, kur ar kritiskās domāšanas metodikas stratēģijām, tika piedāvāti globālās izglītības, mediju pratības, pilsoniskās līdzdalības, sadarbības, kompetenču pieejas jautājumi.

Esam saņēmuši pozitīvu kursu novērtējumu un sajūsminātas atsauksmēm par programmas aktualitāti, praktiskumu  un materiālu izmantojamību stundās. Dalāmies:  Paldies par zināšanu atjaunināšanu un jaunu zināšanu ienešanu manā pedagoģiskajā darbā. Ļoti rosinoši. Ļoti noderīgas idejas praktiskajam darbam skolā. Aktuāli, svaigi, skar tēmas, kas dotajā brīdī arī sabiedrībā ir uzmanības centrā. Programmas satura jautājumi bija pārdomāti, vajadzīgi darbam. Ļoti auglīgas diskusijas. Nodarbību laikā uzzināju vairākus viedokļus, kas ļāva aizdomāties un mainīt savus uzskatus. Kursu materiāli rosināja mani izmantot kritiskās domāšanas daudzveidīgās  metodes arī savā mācību priekšmetā, un tās darbojās, paldies! Noteikti padalīšos gūtajā pieredzē gan ar audzēkņiem, gan kolēģiem. Šīs dienas patiešām bija spēka avots, lai ar jaunām idejām, prieku mācīties un mācīt dotos klasē. Nodarbības organizētas meistarīgi. Ļoti noderīgi jebkurā mācību priekšmetā. Tagad tikai ar pilnu krūti darbā! Paldies, nu esmu vēl priecīgāka par gaidāmo kompetenču pieeju. Ļoti patika, ka visu izmēģinājām praktiski, paši uz sevis - tas bija ļoti vērtīgi. Paldies par iespēju labāk izprast pašai un mācīt bērniem par mūsdienu dinamisko un sarežģīto pasauli.

Lai iedvesma spārno un strādājam pie nākamajām tālākizglītības programmām!

Publicēja: (07/11/2016)

Jaunākais video