Saskarsme, daudzveidība un tolerance

23.,24.augustā un 27.,28.augustā īstenojam Rīgas domes   Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas finansētus  kursus  Rīgas skolu izglītotājiem  "Saskarsme, daudzveidība un tolerance". Tie notiks  notiks no plkst.10 -16 Izglītības attīstības centra telpās (Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8). Vairāk informācijas pa tālruni 67503730. 

Kursos tiks piedāvāti mācību materiāli, metodes un atbalsts sabiedrībā esošās daudzveidības, valdošo stereotipu, starpkultūru jautājumu un problēmsituāciju apzināšanai, analīzei un praktiskai risināšanai.  Metodiski  īstenosim labi zināmo patiesību, ka „mēs iemācāmies 10% no tā, ko lasām, 20% no tā, ko dzirdam, 30% no tā, ko redzam, 50% no tā, ko vienlaikus dzirdam un redzam ...bet 70% no tā, ko pārrunājam ar citiem, 80% no tā, ko gūstam ar pieredzi – darot un 95% no tā, ko mācām kādam citam”. Tēmas: Daudzveidība, dažādība un tolerance; Saziņa un sociālās prasmes; Stereotipi; Saskarsme un šķēršļi komunikācijā.

Kursu noslēgumā dalībnieki saņems apliecības par pedadogu profesionālās pilnveides programmas apguvi.

Tālākizglītības kuru programma izveidota Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas finansēta projekta ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt zinošas, saliedētas sabiedrības veidošanos, pilnveidojot Rīgas izglītotāju saskarsmes, tolerances un daudzveidības pieņemšanas prasmes.

 

Publicēja: Linda Ugaine (02/08/2012)

Jaunākais video