Vērtībizglītība un starpkultūru komunikācija klašu audzinātājiem

Aicinām  Rīgas pedagogus pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  programmā par vērtībizglītības, starpkultūru komunikācijas, identitātes un piederības jautājumiem. Projekta ietvaros pedagogi apgūs 24h pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana multikulturālās skolu kopienās” par vērtībizglītības, starpkultūru komunikācijas, identitātes un piederības jautājumiem. Programmas saturs un metodiskie materiāli būs īpaši noderīgi klašu audzinātājiem saliedētu kolektīvu veidošanā.

Projektā plānots iesaistīt 40 Rīgas izglītības iestāžu dažādu mācību priekšmetu skolotājus, klašu audzinātājus visos izglītojamo vecumposmos, lai  veicinātu saliedētas sabiedrības veidošanu Rīgas pilsētā, īstenojot starpkultūru izglītības pasākumus, kas vērsti uz līdzdalību un sadarbību multikulturālās skolu kopienās. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 7. marts. Pieteikuma veidlapa atrodama šeit.

Aizpildītu pieteikuma veidlapu nosūtiet uz Izglītības attīstības centru Rīgā Dzirnavu ielā 34a – 8, LV – 1010 vai uz elektronisko pastu iac@latnet.lv Apstiprinājums līdzdalībai projektā tiks nosūtīts pretendentiem uz elektronisko pastu līdz 2017.gada 13. martam.

Papildus informācija, rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730.

Publicēja: Iveta Vērse (22/02/2017)

Jaunākais video